Клуб на рибаря

pic1Град Тутракан е най-големият рибарски център на рибарската област (РО). Тук са съсредоточени над 299 регистрирани рибарски лодки, две лодкостоянки, (км 435 и км 432)  и редица други забележителности, имащи пряко отношение с рибарския сектор. Уловът и търсенето на риба в този район е най-голям.

 С реализирането на проект "Благоустрояване на Крайдунавски парк, част І, етап ІІ" се изгради инфраструктура свързана с риболова.  

 Основна цел на проекта е:  Изграждане на  подходяща поддържаща инфраструктура в община Тутракан за развитие на риболова, възраждане на местното риболовно наследство и  подобряване имиджа на рибарството.

Цели на проекта:

- Увеличаване на привлекателността на Община Тутракан като рибарски център чрез подобряване на съществуващата дребномащабна рибарска инфраструктура и изграждане на нова.

- Подобряване на живота на местна рибарска общност чрез изграждане на кътове за отдих, спорт и детска площадка.

- Подобряване на условията за използване на риболовните дейности в региона чрез откриване на Клуб на рибаря.

- Канализиране на диверсификационния потенциал, който съществува в градския център чрез създаване на онлайн платформа, която е насочена към въдичарите.

- Повишаване на информираността на рибарите, рибарските сдружения и гостите на община Тутракан чрез информационни и рекламни прийоми.

Уеб сайтът ще представя  Тутракан като най-привлекателното място за улов на риба и ще предоставя цялата информация, която е необходима на потенциалните клиенти, за да направи тяхното пътуване успешно - от местата за риболов до възможностите да се намерят риболовни принадлежности и места за настаняване.

Създадена е информационна основа за улеснен достъп до природните забележителности и възможностите за туризъм в рибарската област с фокус върху риболовния туризъм.

pic2 pic3